KÉT ÚT KÖZÖTT FÉLÚTON

 

 

 

 

 

 

KÉT ÚT KÖZÖTT FÉLÚTON - TOP-5.2.1-16-SB1-2020-00005

 

Programunk illeszkedik  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei Önkormányzat TERÜLET-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM-hoz az operatív program fejlesztéspolitikai céljaihoz az alábbi kapcsolódással:

Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, kiemelten városfejlesztés, az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása:

-leromlott városrészek fejlesztése a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeinek javítására,

- helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi aktivitás ösztönzésére.

A projekt kezdési időpontja 2021. 03.01. Befejezés 2023.12.31. sBevont terület 1. számú szegregátum. A projekt konzorciumban valósul meg. Fő pályázó: Máriapócs Város Önkormányzata. Konzorciumi partnerszervezet:  a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület , mely rendelkezik a Felhívás által  előírt szakmai tapasztalattal. A két pályázó közös feladatának tekinti, hogy a településen  a nagyobb szegregátumban- 1. szegregátum (Bercsényi út - Jókai út - névtelen u. - Petőfi u.) élő célcsoport számára elérhetőbbé, közelibbé tegye a meglévő szociális és egészségügyi szolgáltatásokat, valamint olyan további szolgáltatásokkal egészítse ki, amely városunkban nem elérhető, vagy csak pénzért lehet igénybe venni. Szakembereink segítségével olyan közösségépítő tevékenységet kívánunk megvalósítani, mely a szociális facilitáció aktivitásnövelő hatását kihasználva, új közösségi értékek kialakítása mellett, a teljes szociokulturális környezetre kíván hatást gyakorolni úgy, hogy a közösségi énkép váljon általánosan követendő értékké. Így a szocális konzisztencia, a közösségi énképnek való megfelelés válhat a projekt általános mozgató erejévé. Projektünk 24 hónapja alatt célunk a hátrányos helyzetű családok segítése, társadalmi re/integrációjának támogatása, életminőségüknek javítása komplex programunk által. A megvalósulás helyszíne Máriapócs 1. számú szegregátuma, ahol az ott élő aktív korú felnőtt lakosság  50%-a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezik. Támogatási kérelmünk a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok mellett közösségfejlesztő programokkal egészülnek ki. Már a projekt előkészítése során bevontuk a szegregátumban élőket, hogy velük alakítva tervezzünk egy olyan programot, mely az ő igényeiket figyelembe véve és a település vezetése, civil szervezetei, intézményvezetői és vállalkozói tapasztalataival kiegészülve komplex segítséget nyújtson a gyermekektől az idősekig egyaránt.

Hosszú távú, átfogó célunk a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. Fontos, hogy a tevékenység ne legyen egyszerű jótékonykodás, ne alakítson ki függési viszonyt, ne tegyen különbséget, ne diszkrimináljon, ne gyámkodjon, hanem az önsegítés elősegítésével, a rászorultak csoportos munkájának megszervezésével, az oktatás, tanulás népszerűsítésével, képzésekkel, a település minden lakója által elérhető programjaival segítse a diszkrimináció megszűntetését, a szegénység, a munkanélküliség elleni küzdelmet.

 A projekthonlap elkészítése, mely folyamatosan frissül, ezzel is hirdetve a projekt minden egyes lépését. Nyilvánosság biztosítása – ÁÚF c. dokumentum 10. fejezete alapján. Szociális munkások és egy fő szociális asszisztens a bevont 61 fő mentorálását végzik, míg a konzorciumi partner a Pályázati Felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységei( A, B, C,D,E,F,G) pontban felsoroltak mindegyikét végzi. A program keretében a Helyi Esélyegyenlőséget és a környezeti fenntarthatóságot végig biztosítják a megvalósítók.