KOMPLEX TELEP-PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HODÁSZ TELEPÜLÉSEN - EFOP-1.6.2-16-2017-00013

ELKEZDŐDÖTT A „ KOMPLEX TELEP-PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA HODÁSZ TELEPÜLÉSEN” CÍMŰ PROJEKT

Hodász Nagyközségi Önkormányzat 200 millió forint 100 %-os intenzitású támogatást nyert az EFOP-1.6.2-16-2017-00013 azonosító számú, „Komplex Telep-Program megvalósítása Hodász településen” című projekt megvalósítására.

Hodász Nagyközségi Önkormányzat a program megvalósításával a település komplex telepfejlesztését célozza meg. A program Hodász település komplex telepfejlesztését célozza. A település 3408 fő népességéből összesen 1597 fő lakik három szegregátum területén. A legnagyobb szegregátum a 2-es, mintegy 1078 fő lakossal. A programunk éppen ezért elsődlegesen a szegregátumok, azon belül is a 2. szegregátum lakóinak szemléletformálására irányul, komplex megközelítést alkalmazva, azonban a település egységességét erősítve a szegregálódás mértékének csökkentését célozva a település teljes lakossága számára biztosít olyan akciókat, amelyek növelik az elfogadást. A programba legalább 147 fő kerül bevonásra a 2. számú szegregátumból.

A projekt kezdete 2018. június 1. befejezése 2021. július 31. (38 hónap)

A résztvevő célcsoport az 2-es szegregátumban élő, jelentősebb részt roma lakosság.

A program tervezésébe bevonásra került az érintett esélyegyenlőségi célcsoport és annak képviselői. A start asszisztens munkakör létrehozásával biztosított lesz a célcsoport bevonása a program végrehajtásába is. A projekt célja olyan szociális, közösségfejlesztő, oktatási, képzési programok megvalósítása, amelyek elősegítik a célterületen élők társadalmi és gazdasági felzárkózását, az egyéni fejlesztési tervek, egyedi stratégiák alapján a lakosság önmegvalósításának, érdekérvényesítő szerepének javítását, a közösség összetartó erejének erősítését, hosszú távon a szociális biztonság megteremtését. Mindez kiegészül az egészségügyi szolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítását célzó programelemekkel. A hátrányos helyzetű, szociális ellátásra szoruló társadalmi csoportok életkörülményeit, a társadalom többi tagjához történő felzárkózásának esélyeit több dimenzió mentén szükséges javítani annak érdekében, hogy a településen belüli társadalmi és területi egyenlőtlenségek mértéke csökkenjen.

Konkrét célok: a gyermekek iskolai hátrányainak leküzdése a tanulást elősegítő programok útján; szociokulturális hátrányok csökkentése; esélyegyenlőség javítása; a munkaerőpiaci reintegrációra irányuló képzések lebonyolítása; a szegregáció csökkentése közösségi és kulturális programok által a lakosság aktív bevonásával; közösségformálással, -fejlesztéssel az egymásért való felelősség érzetének kialakítása, és az összetartozás erősítése.

A projekt konzorciumi keretek között valósul meg. A főpályázó Önkormányzat olyan szervezettel kíván együttműködni, amely rendelkezik a megfelelő tapasztalattal a célcsoport tekintetében és pályázati megvalósításban. A „Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület”, mint együttműködő partner a program során alkalmazza ezen a területen szerzett szakmai tapasztalatát, napi jelenléte a projekt sikeres megvalósításához biztosított.