„Közösségi Fészek” (EFOP-1.3.7-17-2017-00218)

 

„Közösségi Fészek” (EFOP-1.3.7-17-2017-00218) című projektünk egyházi és civil szervezetek összefogásán alapul. A főpályázó a Nyírgyulaji Református Egyházközség, konzorciumi partnere a Szabolcsi Fiatalok a Vidékért Egyesület.

Projektünk abból az elképzelésből indult ki, hogy az egyházi és nonprofit szervezetek közös összefogásával választ adjunk az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségében a társadalmi igények kielégítésére, a közösségek minél nagyobb mértékű bevonásával, a hátrányok kompenzálására, valamint a közösség összetartó erejének növelésével az előítéletesség csökkentésére, a befogadás, az elfogadás növelésére, a társadalmi esélyek megteremtésére. A projekt megvalósításánál térségi szemléletben gondolkodva Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Baktalórántháza, Ófehértó, Jánd, Besenyőd településekre fókuszálunk, mely területeken igen magas a hátrányos helyzetű lakosság, köztük romák száma, akik számára megfelelő alternatíva biztosítása a cél az apátiából való kiszakadás érdekében értékközvetítő, gazdasági aktivitást növelő, felzárkózást segítő tevékenységek révén. A célcsoportjainkat is ezen településekről kikerülő romák, hátrányos helyzetű személyek, köztük elsődlegesen a fiatalok, az idősek, a bűnelkövetés, áldozattá válás szempontjából veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, a szenvedélybetegek alkotják.

A program keretében olyan közösségi tér és ezzel együtt szellem kialakítása a cél, mely preventív jelleggel hozzájárul a társadalmat érintő negatív helyzetek csökkentéséhez, elősegíti a közösségi kohézió kialakulását, érzékenyíti a közösség tagjait, fejleszti a célcsoportok érdekérvényesítő képességét, s olyan szemléletet közvetít, mely a békés társadalmi együttélést előtérbe helyezve egymás segítését, támogatását tartja szem előtt. A céljaink elérése érdekében az egyházi és nonprofit szervezetek közötti együttműködés megteremtésével, a különböző kapacitások, tapasztalatok, erőforrások összehangolásával tervezzük az alábbi tevékenységeket a Pályázati Felhívással összhangban.

A projekt keretein belül azokat a momentumokat igyekszünk megvalósítani, amelyek hozzájárulnak a hátrányos helyzetű térségek lakosságának összefogásához, egymás segítéséhez és elfogadáshoz, az előítéletek kiszorításához, és a hátrányok kompenzálásához. Közösségi terünkben csoportos foglalkozások keretein belül a lakosoknak lehetőségük nyílik megismerni egymást, a társadalmi együttélés javítását szeretnénk előtérbe helyezni a kommunikáció segítségével. Továbbá csoportfoglalkozásokat, fórumokat, hátránykompenzációs tevékenységeket, egyéni, csoportos ismeretterjesztési foglalkozásokat, valamint tanácsadásokat is szervezünk.

A projekt tevékenységeit úgy terveztük, illetve valósítjuk meg, hogy azok a hiányzó szükségletekre épülő, az igényeket kielégítő szolgáltatások széles tárházát felhasználva segítsék a célcsoport integrációját, valamint a települések közötti kohézió erősítését, a részt vevő járások leszakadásának megakadályozását, valamint felzárkózásának elősegítését.

A tervezett tevékenységek mindegyike más-más információt, üzenetet hordoz magában, biztosítva az egyes elemek konkrét és hosszú távú céljait, hatásait. A projektben tervezett tevékenységek, programelemek komplexen és hosszú távon segítik a célterületen élő lakosságot, főként a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű rétegeket.

 

Megvalósítás ideje: 2018. január 01 – 2020. december 31.

Támogatás összege: 49 996 319.-Ft

Támogatás mértéke: 100%