szombat, május 25, 2019
Loading...

Bemutatkozás

Szabolcsi Fiatalok A Vidékért Egyesület bemutatása

 

Az egyesület székhelye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyírgyulaj település. Nyírgyulaj és a teljes nyírbátori kistérség a komplex programmal segítendő leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartozik. A településen a hátrányos helyzetű családok száma kimagaslóan magas, számuk várhatóan tovább növekszik. Az egyesület alapítása óta-2007.év -aktívan működik,kezdetben a településen, majd a kistérségben is, széleskörű non-profit tevékenységet folytat, amely kiterjed a társadalom perifériájára, hátrányos helyzetű csoportok megsegítésére is. Tagsága 10 fő. Pártoló tagsága, továbbá önkénteseinek száma egyre nő, 2014 évben  önkéntes szerződéssel az egyesületnél segítők száma már elérte a 145 főt. Az egyesület folyamatosan törekszik együttműködési megállapodások kötésére a különböző szférákkal (önkormányzati, vállalkozói és közszférával), annak érdekében, hogy céljait megvalósíthassa.

Tevékenységeink főleg pályázati források elnyeréséhez kötődnek, melyek közül a jelentősebbek:

- 2008-2012. évben folyamatosan valósítunk meg közösségi programokat, oktatást a LEADER konstrukciókon belül. Fő témáink: környezetvédelem,a térség gazdasági megerősítése, új típusú szolgáltatások bevezetése – pl. mediációs képzést tartottunk, melyet azóta is folytatunk.

- 2010. évben háztartási gépcsereprogram keretében 150 db új mosógépet és hűtőt helyeztünk ki szociálisan rászoruló családoknak, nyugdíjasoknak zömében Nyírgyulajban, illetve a megye különböző településein.

- 2012. évben ÉAOP program keretében építettük meg az egyesület tulajdonában álló Civil Oktató és Szolgáltató Központunkat, mely 2012. évtől  már Önkéntes Pontként is működik.

- 2012 évtől foglalkoztatói programokban veszünk részt ( 2012. évben összesen 5 pályakezdőt tudtunk 3-4 hónapig foglalkoztatni)

- 2012-2013 évben a TÁMOP program keretében  az Önkéntesség elterjesztése Nyírgyulajban és vonzáskörzetében(TÁMOP-5.5.2-11/2-0012-0093) program keretében lett szervezetünk regisztrált önkénteseket fogadó szerv, mely a programban 145 fő önkéntessel dolgozott. Az önkéntesek mintegy 60%-a volt hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű. Ebben a programban sikerült a szervezet humán erőforrásait megerősíteni, fejleszteni. Több önkéntesünk lett utána megbízási, illetve munkaszerződéssel továbbfoglalkoztatva az egyesületnél, mint gyermekfelügyelő.

- 2013. évben kezdtük meg két éves Tanoda programunk megvalósítását Pályázat címe:  Inkluzív Nevelés Tanodája- Nyírgyulaji Tanoda Program önkéntesek  bevonásával melyben 40 hátrányos és halmozottan hátrányos gyermekkel foglalkozunk igen szerteágazóan. Ebben a programban is dolgoznak az önkénteseink- elsősorban szülők.

A programban 40 fő 5-8 osztályos, zömében hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket vontunk be figyelemmel arra, hogy a célcsoport 70%-a kötelező jelleggel hátrányos helyzetű tanulónak kell lennie.

A projekt közvetlen célcsoportja azok a hátrányos helyzetű és különösen a halmozottan hátrányos helyzetű, az általános iskola felső tagozatain tanulók. akik hátrányos helyzetű családokban élnek, tanulási, beilleszkedési  és szociális nehézségekkel küzdenek, szocializációjukban lemaradást mutatnak, hosszú távú életcéljaik bizonytalanok.

Közvetett célcsoport: szülők, pedagógusok, munkájukban a célcsoporthoz kapcsoló civil szervezetek, szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek és a fenntartó képviselői.

 A program központi eleme volt a heti fejlesztő foglalkozások mellett a táborok szervezése, napközi és bentlakásos formában.  A gyerekek önerőből soha nem tudtak volna eljutni olyan helyekre, mint pl Kecskemét repülőnap. A program óriási sikerrel fut jelenleg is, ami nagymértékben köszönhető a projektben dolgozó lelkes pedagógusoknak.

 Nyírgyulaj Község Önkormányzata mellett az egyesület konzorciumi partnerként vett részt 2013-2015. évben az Innovatív kezdeményezés a civil szféra bevonásával Nyírgyulajban a  munka és a magánélet összehangolása érdekében - című projektben

A projekt általános célja olyan innovatív, komplex projekt megvalósítása Nyírgyulajban, amely megkönnyíti a munka és magánélet összehangolását a településen élők számára, és ezáltal javítja a helyi lakosság életkörülményeit.

2013. november hónapban megkezdtük a program keretében gyermekfelügyelet tevékenységünket, sport, képzőművészeti, valamint elsősegély foglalkozások tartását is szakemberek bevonásával.   
2013. augusztus 1-től kezdve gyermekfelügyeletet alakítottunk ki és üzemeltettünk. A napközink tanítási napokon délután 4-től este 8 óráig, hétvégéken és iskolai szünetekben reggel 7-től este 8 óráig működött. Elsősorban a 3-15 éves korosztály vette igénybe ezt a szolgáltatást. Az egyesületünk saját forrásból vállalta, hogy tízórait és uzsonnát biztosít a gyermekek részére. Erre óriási az igény a gyerekek körében, elmondható, hogy mindig nagyon éhesek voltak. Év közben havonta mintegy 500-550 gyerek vette igénybe a szolgáltatást, iskolai szünidőben pedig naponta 100-120 fő, ami havonta átlagban 1000-1500 főt jelentett. A gyerekfelügyeletbe helyi pedagógusok és számos önkéntesünk is bekapcsolódott.


Az Egyesület a Civil Oktató és Szolgáltató Központ közösségi terét is folyamatosan fejleszti.

Közösségi tér és kerítés, kerti pavilon és sétaút kialakítása pályázati kiírása keretében az Egyesület tulajdonában lévő Civil Oktató és Szolgáltató Központ épület fedett teraszának zárttá tételét valósítottuk meg még 2013. évben. Szükséges volt ez a beruházás a nagy létszámú látogatók miatt, így egész évben használható vált az épület teljes egésze.

Saját erőből megépítettünk egy filagóriát, szalonnasütőt, valamint parkosítást végeztünk kb. 1000 nm területen.

2013. évben LEADER pályázat keretében Civil szervezetek tevékenységének támogatásaként 2.921.000 Ft-ot nyertünk. Az egyesület működéséhez, programok szervezéséhez szükséges eszközök beszerzése történt meg hangtechnika, valamint vízifoci pályát szereztünk be.

2014. március- december között valósítottuk meg a tanítsuk egymást szociális programunkat Nyírgyulaj és Bátonyterenye településeken

A projekt célja az egymástól tanulás lehetőségének támogatása, az együttműködés erősítése a hátrányos helyzetű közösségben dolgozó civil szervezetek között a Nyírbátori Kistérségben, továbbá a jó tapasztalatok megosztása, tapasztalati tudások gyűjtése, és alkalmazása a résztvevő partnerek között. A ,,Tanítsuk egymást szociális program megvalósítása Nyírgyulaj településen” kiemelkedő része a hulladékból tüzelőt program, melynek keretében tüzelőanyagot készítünk, ami által csökkenthető a családok fűtésköltsége

2014. évben megkezdte egyesületünk karitatív munkáját is. ennek köszönhetően egy holland – Surya-  Program keretein belül térítésmentesen 17.000 db napos kacsát osztottunk szét a lakosság között a következő településeken 2014. június – augusztus között: Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Nyírderzs. A településeken élők nagy örömmel fogadták az adományt.

2013. évtől Ifjúsági Klubot működtetünk az Oktató Központunkban, melyben a fiatalok számos önkéntes feladatot vállalnak fel. Ilyen az IFI-s farsang megrendezése, amikor a fiatalok zsűrizésével sok gyereknek okoznak örömöt, mivel ezen a farsangon minden résztvevő kap ajándékot és mindenki ér el helyezést.

Nagy öröm  egyesületünknek, hogy helyi  segítő kezdeményezések indultak el a településen, mivel a farsang ötlete abból indult ki, hogy van néhány gyerek, aki betegségéből adódóan nem járhat közösségbe és ezzel a rendezvénnyel szerettek volna örömöt szerezni az Ifisek nekik.

Természetesen a táborozási lehetőségeknek az ifi klubosok is nagyon örülnek. Térségi program keretében sikerült 2014. évben egy hetes bentlakásos táborba eljuttatni a fiatalokat, ahol más településen élő kortársaikkal találkozhattak. A fiatalok szállításában a helyi önkormányzat nyújtott segítséget.

 2014. április hónaptól 6 fő hátrányos helyzetű fiatalt foglalkoztatunk 15 hónapon keresztül az egyesületnél.

Szervezetünknek szívügye a foglalkoztatás bővítése a településen, ezen belül a fiatalok elhelyezkedésének segítése. A TÁMOP-1.4.1-es programunknak a célja, hogy a munka világába segítsük a fiatalokat, melyhez mentori segítséget, valamint számos képzési lehetőséget is nyújtunk a programban részt vevők számára.

 A nyírségi vidéki élet javítása, vonzó térségi környezet kialakítása program keretében 2014. évben építettük meg a szociális blokk épületét.  A beruházással lehetővé vált Nyírgyulaj településen egy új típusú szolgáltatás elindítása: Kemping üzemeltetése.

Az üzemeltetéshez szükséges Szociális Blokk rendelkezik női, férfi és akadálymentesített vizes helyiségekkel, melynek eredményeképpen 250 főt tud vendégül látni szálló vendégként az Egyesület.

A fejlesztés eredményeként a településen elsők között tud az egyesület szálláshelyet kínálni, melynek környezetét egy folyamatosan fejlődő közösségi tér adja, ahol nagyarányú fásítás, füvesítés történik jelenleg is a szolgáltatás színvonalának magas szinten történő biztosítása érdekében.

 A kempingben elsősorban hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak kívánunk táboroztatást nyújtani.

  Ha egy gyermek elültet egy termő fát a szülőföldjén, örökre odaköti lelkét az igazi gyökereihez.

 
2015. év május 30-án délelőtt 10 órakor  egy új kezdeményezést indított el egyesületünk. A helyi  Gesztenye Óvoda és Bölcsőde Tündérkertjének alapítása során elültettük a gyerekekkel és családjaikkal közösen  a nyírgyulaji tündérkert első száz fáját.

A tündérkert mozgalmat Kovács Gyula pórszombati erdész indította útjára, amikor sok-sok éve elkezdte gyűjteni a pusztulásra ítélt őshonos magyar /Kárpát-medencei/ gyümölcsfákat.

Gyűjteményében több mint 2000 fafajta van.

Az első száz fafajtát az erdésztől hoztuk, és a Gesztenye Óvoda- és Bölcsőde kis lakóinak. Mindenki kapott egy fát, amiért ezután felelősséggel tartozik.